Systemy

Zależnie od podłoża oraz wysokości, deski tarasowe przytwierdzone są zawsze do konstrukcji z legarowów lub lepiej legarów i kontrlegarów. Twardość legarów powinna być zbliżona do twardości użytych desek. Konstrukcja z legarów może być posadowiona np.:

Konstrukcja tarasu na istniejącej podbudowie

W przypadku tarasów wykonywanych na istniejącej już podbudowie, w skład konstrukcji nośnej wchodzą następujące elementy: wylewka betonowa lub inna równie stabilna podbudowa - przygotowana przez klienta oraz konstrukcja nośna wykonana z drewna [poziomowana (lekki spadek wzdłuż ryflowania ok. 1%) i izolowana podkładkami a następnie mocowana do podbudowy] składająca się z legarów lub jeśli wysokość na to pozwala to legarów głównych i kontrlegarów wykonanych z drewna. Deski tarasowe mocowane są do legarów lub kontrlegarów jeśli występują.
W trakcie wykonania wszystkich prac montażowych, wszystkie elementy tarasu zostają zaimpregnowane specjalnymi preparatami do impregnacji drewna oczyszczone i zaolejowane drewna egzotycznego.

Konstrukcja tarasu na gruncie

Skład konstrukcji nośnej tarasu uzależniony jest od wysokości tarasu oraz od rodzaju gruntu na którym ma stanąć. W większości przypadków, tarasy drewniane wykonywane są od "zera", gdzie w miejscu jego powstania nie ma żadnej podbudowy. Ten typ tarasów nazywamy tarasami ziemnymi, w którego skład wchodzą: punktowe słupy betonowe lub bloczki betonowe gwarantujące stabilność tarasu; konstrukcja nośna (kratownica) wykonana z drewna składająca się z: legarów głównych, poziomowanych (lekki spadek wzdłuż ryflowania ok. 1%) izolowanych podkładkami i mocowanych do wcześniej przygotowanych punktowych słupów betonowych i kontrlegarów wykonanych z drewna, mocowanych do wcześniej wypoziomowanych legarów głównych oraz deski tarasowej mocowanej do kontrlegarów.
W trakcie wykonania wszystkich prac montażowych, wszystkie elementy tarasu zostają zaimpregnowane specjalnymi preparatami do impregnacji drewna oczyszczone i zaolejowane drewna egzotycznego.
Właściwie przygotowana podbudowa oraz odpowiednie rozmieszczenie elementów nośnych są gwarancją stabilności tarasu.